202017sep

De halfjaarresultaten van Incluzio Leiderdorp

202017sep

Vernieuwing sociaal werk Leiderdorp in coronatijd

Incluzio Leiderdorp is tijdens de corona uitbraak ondersteuning blijven bieden aan Leiderdorpers, zo blijkt uit het halfjaarverslag. De ondersteuning werd in vergelijking met vorig jaar kleinschaliger, meer online en meer in de buitenlucht georganiseerd. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst heeft Incluzio afgelopen half jaar ook een basis neergezet voor verdere ontwikkelstappen op de thema’s; Rondkomen, GGZ in de Wijk, Veiligheid, Dementie en Activering. Door corona en door andere externe ontwikkelingen, zoals de vergrijzing en het overheidsbeleid dat gericht is op zelfstandig thuis wonen van mensen met psychosociale problematiek en ouderen, neemt het belang toe om hier verder op te vernieuwen.

Sociaal werk in lockdown
Tijdens de coronalockdown heeft Incluzio volgens de richtlijnen van het RIVM gewerkt. De groepsactiviteiten zijn tijdelijk vervangen door 1-op-1 ondersteuning. Zo gingen de activiteitenbegeleiders van de dagprogramma’s meerdere malen langs de voordeuren van de deelnemers. Om buiten met hen een praatje te maken en te horen of zij nog ergens ondersteuning bij nodig hadden. Ook ontstonden er belcirkels tussen vrijwilligers en mensen die anders deelnamen aan de groepsactiviteiten. De sociaal werkers gingen alleen in geval van nood op huisbezoek en zette de individuele begeleiding door via beeldbellen of door te gaan wandelen met klanten. Activiteiten zoals BalkonBewegen, Bootcamp en Sportfeest zijn buiten uitgevoerd en er is meer online gewerkt. Zo werden online work outs gedeeld op social media en introduceerde de budgetcoach de Plinkr app bij Leiderdorpers met geldzorgen. De focus tijdens de lockdown lag op het proactief zoeken van contact met en het zichtbaar/benaderbaar zijn voor inwoners, zodat snel ondersteuning kon worden geboden bij mensen met een hulpvraag.

Voorbereiden op de toekomst
De dienstverlening van Incluzio wordt doorontwikkeld op de thema’s; Activeren, Eenzaamheid, Rondkomen, GGZ in de wijk, Dementievriendelijk Leiderdorp en Veiligheid. Niet omdat er nu in Leiderdorp nog niks wordt gedaan op deze onderwerpen, maar omdat in de toekomst op deze thema’s de grootste uitdagingen liggen. In het online halfjaarverslag van Incluzio dat te vinden is via www.incluzioleiderdorp.nl/halfjaarverslag-2020, is terug te lezen waar de uitdagingen liggen en welke stappen er zijn en worden gezet dit jaar. Zo is te lezen dat het thema GGZ in de wijk is gekozen, omdat door het overheidsbeleid voorzieningen als Beschermd Wonen verder worden afgebouwd en er hierdoor steeds meer mensen met psychosociale problematiek in de wijk komen te wonen. Ook wordt er door corona een recessie verwacht, waardoor het meer nodig gaat zijn om Leiderdorpers te ondersteunen bij het kunnen rondkomen en het actief blijven deelnemen aan de samenleving. En wonen er over 5 jaar 20% meer inwoners met dementie in Leiderdorp dan nu het geval is.